wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Française 

 

 

Przemówienie
Rektora Polskiej Misji Katolickiej  we Francji
ks. infułata Stanisława Jeża


Mam nadzieję, że będę wyrazicielem wszystkich tu obecnych, a także wszystkich moich kompatriotów żyjących w Polsce i we Francji, jeśli wyrażę wdzięczność Panu Merowi Issy-les-Moulineaux za inicjatywę urządzenia tak uroczystych obchodów 20 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Panie Ministrze, figura tego księdza męczennika, którą Pan umieścił przy skwerze ks. Derry, kapłana francuskiego zabitego przez Niemców w 1943 roku, świadczy o tym, gdzie może doprowadzić miłość bliźniego i gdzie może doprowadzić ślepe posłuszeństwo w systemie ateistycznym i totalitarnym.

Słowa wdzięczności kieruję także ku Waszej Ekscelencji. Wysoko sobie cenimy obecność Księdza Biskupa pośród nas, homilię, a także przewodnictwo Eucharystii.

Dziękuję z całego serca Ambasadorowi Polski za obecność pośród nas oraz Księdzu Proboszczowi St Etienne i wszystkim parafianom za przyjęcie nas w kościele parafialnym. Dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, seminarzystom i Wam wszystkim, którzy jesteście tu obecni. Proszę o modlitwę w intencji beatyfikacji ks. Popiełuszki.


wstecz