wstecz
powrót do strony g³ównej
Wpisz siê do Ksiêgi Goœci
Adres e-mail parafii Drelów
spis treœci

pe³ne okno

zamknij pe³ne okno

Polski 

 

 

20é anniversaire du martyr du
Père Jerzy POPIELUSZKO
Paris, 19-23 Octobre 2004wstecz